२०२४ मधील नवीन सोन्याचे नेकलेस डिझाइन, तुम्हाला नक्कीच आवडतील.

credit: candere.com

credit: candere.com

7: Jasweer Lappa Gold Necklace ₹163,108

credit: candere.com

6: Gyananda Lappa Gold Necklace ₹136,568

credit: candere.com

5: Rajeswri Tushi Kyra Gold Necklace ₹64,163

credit: candere.com

4: Nivant Tushi Kyra Gold Necklace ₹44,814

credit: candere.com

3: Namniya Tushi Kyra Gold Necklace ₹31,381

credit: candere.com

2: Visola Nivara Lappa Gold Necklace ₹76,001

credit: candere.com

1: Paraksha Kyra Gold Necklace ₹37,085

🔉 सोन्याच्या वाढत असलेल्या किंमती आज पुनः गडगडल्या, सोन्या चांदीचा कमी झालेला लेटेस्ट दर चेक करा 👇

credit: candere.com

दर्शविलेले सर्व नेकलेस कॅन्डरेवर उपलब्ध आहेत, तुम्ही ते ऑनलाइन खरेदी करू शकता.